Harmonogram akcji Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem: Chcę zgłosić szkołę

Termin Wydarzenie
03.10.2014 12:00 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do programu Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM
07.11.2014 16:00 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu jako „Szkoła Partnerska” oraz „Szkoła Wspierająca”, wymaganych w celu otrzymania arkuszy egzaminacyjnych w formie drukowanej
05.12.2014 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu jako „Szkoła Uczestnicząca”, umożliwiające pobranie arkuszy egzaminacyjnych w formie elektronicznej
05.12.2014 - 08.12.2014 Dostarczenie zapieczętowanej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
08.12.2014 12:00 Udostępnienie na stronie nowaszkola.operon.pl arkusza z języka polskiego oraz arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie
09.12.2014 Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

 •    09:00–10:00 – Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)
 •    11.00–12.30 – Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)
 •    12:00 – Udostępnienie na stronie nowaszkola.operon.pl arkusza z matematyki oraz arkusza z przedmiotów przyrodniczych
10.12.2014 Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza

 •    09.00–10.00 – Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60 minut)
 •    11.00–12.30 – Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)
 •    12.00 – Opublikowanie odpowiedzi do zadań z języka polskiego oraz historii i WOS na stronie nowaszkola.operon.pl
 •        – Udostępnienie na stronie nowaszkola.operon.pl arkuszy z języków obcych
 •        – Udostępnienie nauczycielom panelu do wpisywania wyników
11.12.2014 Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego

 •    09.00–10.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
        – czas trwania: 60 minut)
 •    11.00–12.00 – Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
        – czas trwania: 60 minut)
 •    12.00 – Opublikowanie odpowiedzi do zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych na stronie nowaszkola.operon.pl
21.01.2015 16:00 Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
04.02.2015 12:00 Opublikowanie wyników Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z OPERONEM dla „Szkół Partnerskich”
11.02.2015 12:00 Opublikowanie raportów podsumowujących wyniki Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z OPERONEM dla „Szkół Wspierających” i „Szkół Uczestniczących”

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię: 800 88 66 88 lub mailowego: info@operon.pl.
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Kontakt