Harmonogram akcji Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem: Chcę zgłosić szkołę

 1. 31 października – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do programu. Do tego dnia można samodzielnie lub telefonicznie zmieniać liczbę zamawianych w ramach akcji arkuszy.
 2. Jeśli szkoła zostanie zgłoszona do programu do 31 października, arkusze egzaminacyjne we wskazanej w zgłoszeniu liczbie dotrą do szkoły najpóźniej 09 grudnia. Późniejsze zgłoszenia mogą oznaczać udostępnienie szkole arkuszy w formie elektronicznej poprzez stronę internetową, bez opcji wysłania ich w formie wydrukowanej.
 3. 06 lub 09 grudnia – dostawa adresowanej imiennie do dyrektora, zapieczętowanej przesyłki z wydrukowanymi arkuszami dla każdego ucznia oraz nagraniami do egzaminów z języków obcych
 4. 10 grudnia o godz. 9:00 – początek próbnego egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, czas trwania: 150 min.
 5. 11 grudnia o godz. 9:00 – początek próbnego egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej, czas trwania 150 min.
 6. 12 grudnia o godz. 9:00 – początek próbnego egzaminu gimnazjalnego z części językowej – część z poziomu podstawowego (czas trwania: 60 min), część z poziomu rozszerzonego (czas trwania: 60 min).
 7. Dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na stronie www.gieldagimnazjalna.pl oraz na łamach „Gazety Wyborczej”.
 8. 12 grudnia – inauguracja panelu do wpisywania wyników egzaminów – wszelkie informacje o nim będziemy sukcesywnie wysyłać mailowo.
 9. 19 stycznia – zamknięcie panelu do wpisywania wyników egzaminów
 10. Połowa lutego 2014 – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego

Kilka ważnych informacji organizacyjnych:

 1. PRZESTRZEGANIE HARMONOGRAMU JEST WAŻNE Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim szkołom biorącym na przestrzeni lat udział w akcji za to, że dzięki przestrzeganiu harmonogramu, każdego roku udaje nam się uzyskać efekt prawdziwego egzaminu. Główną zaletą tak świetnej synchronizacji jest utrzymanie pytań w tajemnicy dla wszystkich do tego samego momentu. Dzięki temu wszystkie szkoły biorące udział w akcji mają równe szanse, a Próbny Egzamin Gimnazjalny spełnia wszystkie swoje cele: sprawdza rzeczywistą wiedzę, pozwala przeprowadzić prawidłową diagnozę oraz zaznajamia uczniów z technicznymi aspektami egzaminu.
  Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że przystąpienie do egzaminu oznacza akceptację powyższego harmonogramu.
 2. ZGŁOSZENIE SZKOŁY ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE, POPRZEZ STRONĘ WWW.SZKOLA.OPERON.PL Serwis zmienił się wizualnie, ale nadal aktywne są w nim wszystkie dane z lat ubiegłych.
 3. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ Może się zdarzyć, że w przypadku zgłoszenia szkoły przez osobę wcześniej niezarejestrowaną w systemie nastąpi telefoniczna weryfikacja zgłoszenia przez pracownika Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa Operon.


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię: 800 88 66 88 lub mailowego: info@operon.pl
Copyright © 2014 Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Kontakt