Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty: Chcę zgłosić szkołę

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM to coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej.

Pierwszy raz odbyła się 4 marca 2009, kiedy to do rozwiązywania próbnych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych i dostarczonych bezpłatnie przez wydawnictwo przystąpiło ponad 200 tysięcy uczniów z całej Polski. Uczestnictwo umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy i mobilizuje do efektywnej nauki. Tegoroczna edycja odbędzie się 9 stycznia 2014


Harmonogram akcji:

ZAPISY

  1. do 4 grudnia– przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Partnerskiej" oraz "Szkoły Wspierającej". Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie drukowanej dla każdego ucznia.
  2. do 8 stycznia – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Uczestniczącej". Szkołom zgłoszonym do projektu w tym zakresie i terminie udostępnione zostaną arkusze egzaminacyjne w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.
TERMINY

  1. między 6 a 8 stycznia - dostarczenie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Partnerskiej" oraz "Szkoły Wspierającej" zapieczętowanej przesyłki z kompletem arkuszy do przeprowadzenia sprawdzianu;
  2. 8 stycznia – udostępnienie dyrektorom szkół uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Uczestniczącej" arkuszy egzaminacyjnych do pobrania w formie elektronicznej (do samodzielnego wydruku) na stronie po zalogowaniu;
  3. 9 stycznia 2014 godzina 9.00 – odbywa się Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z OPERONEM;
  4. 10 stycznia – publikacja odpowiedzi do zadań w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej www.operon.pl/sprawdzian_szostoklasisty_z_operonem/#arkusz_odpowiedzi ;
  5. 10 stycznia – inauguracja panelu do wpisywania wyników egzaminów;
  6. do 8 lutego możliwość wprowadzania wyników uczniów ze sprawdzianu na stronie www.szkola.operon.pl;
  7. na początku marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Partnerskiej" i "Szkoły Wspierającej" raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM.
  8. w połowie marca wydawnictwo prezentuje szkołom uczestniczącym w projekcie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty w zakresie "Szkoły Uczestniczącej" raporty podsumowujące wyniki Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM.


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego poprzez bezpłatną infolinię: 800 88 66 88 lub mailowego: info@operon.pl
Copyright © 2014 Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Kontakt